ABW File

? Cách mở file .ABW? Những phần mềm mở file .ABW và sửa file lỗi. Convert N/A ABW file sang định dạng khác.

.ABW File Extension

   
File name ABW File
File Type AbiWord Document
Nhà phát triển AbiSource
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (31 Bình chọn)

File .ABW là file gì?

ABW là Text Files - AbiWord Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AbiSource.

tài liệu xử lý văn bản được tạo ra với AbiWord, một trình xử lý miễn phí được phát triển bởi cộng đồng AbiSource; hỗ trợ rich text định dạng, bố trí tài liệu tiên tiến, hình ảnh, bảng biểu, danh sách, và chú thích.

What is a ABW file?

Word processing document created with AbiWord, a free word processor developed by the AbiSource community; supports rich text formatting, advanced document layouts, images, tables, lists, and footnotes.

Cách mở .ABW file

Để mở file .ABW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABW do người dùng đóng góp.

  • AbiWord
  • Word Free
  • Word Free
  • TinyWord
  • Microsoft Office
  • AGENDA MEISHI
  • AGENDA MEISHI

Chuyển đổi file .ABW

File .ABW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *