ABW File

ABW là Text Files - AbiWord Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AbiSource.

.ABW File Extension

   
File name ABW File
File Type AbiWord Document
Nhà phát triển AbiSource
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (31 Bình chọn)

File .ABW là file gì?

ABW là Text Files - AbiWord Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AbiSource.

tài liệu xử lý văn bản được tạo ra với AbiWord, một trình xử lý miễn phí được phát triển bởi cộng đồng AbiSource; hỗ trợ rich text định dạng, bố trí tài liệu tiên tiến, hình ảnh, bảng biểu, danh sách, và chú thích.

What is a ABW file?

Word processing document created with AbiWord, a free word processor developed by the AbiSource community; supports rich text formatting, advanced document layouts, images, tables, lists, and footnotes.

Phần mềm mở file .ABW

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABW do filegi.com tổng hợp.

  • AbiWord
  • Word Free
  • Word Free
  • TinyWord
  • Microsoft Office
  • AGENDA MEISHI
  • AGENDA MEISHI

Chuyển đổi file .ABW

           

File .ABW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *