ABX File

ABX là Database Files - WordPerfect Address Book, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

.ABX File Extension

   
File name ABX File
File Type WordPerfect Address Book
Nhà phát triển Corel
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ABX là file gì?

ABX là Database Files - WordPerfect Address Book, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Sổ địa chỉ xuất khẩu từ WordPerfect Office, một bộ phần mềm tất cả trong một văn phòng được phát triển bởi Corel; chứa các thông tin liên lạc của danh bạ từ e-mail client WordPerfect; sử dụng để chuyển một danh sách địa chỉ liên lạc với một thiết bị khác nhau.

What is a ABX file?

Address Book exported from WordPerfect Office, an all-in-one office suite developed by Corel; contains the contact information of contacts from the WordPerfect e-mail client; used to transfer a contacts list to a different device.

Phần mềm mở file .ABX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABX do filegi.com tổng hợp.

  • Corel WordPerfect X9
  • DYMO Label Software
  • DYMO Label Software

Chuyển đổi file .ABX

           

File .ABX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *