ABX File

? Cách mở file .ABX? Những phần mềm mở file .ABX và sửa file lỗi. Convert N/A ABX file sang định dạng khác.

.ABX File Extension

   
File name ABX File
File Type WordPerfect Address Book
Nhà phát triển Corel
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ABX là file gì?

ABX là Database Files - WordPerfect Address Book, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Sổ địa chỉ xuất khẩu từ WordPerfect Office, một bộ phần mềm tất cả trong một văn phòng được phát triển bởi Corel; chứa các thông tin liên lạc của danh bạ từ e-mail client WordPerfect; sử dụng để chuyển một danh sách địa chỉ liên lạc với một thiết bị khác nhau.

What is a ABX file?

Address Book exported from WordPerfect Office, an all-in-one office suite developed by Corel; contains the contact information of contacts from the WordPerfect e-mail client; used to transfer a contacts list to a different device.

Cách mở .ABX file

Để mở file .ABX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABX do người dùng đóng góp.

  • Corel WordPerfect X9
  • DYMO Label Software
  • DYMO Label Software

Chuyển đổi file .ABX

File .ABX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *