ABY File

? Cách mở file .ABY? Những phần mềm mở file .ABY và sửa file lỗi. Convert Binary ABY file sang định dạng khác.

.ABY File Extension

   
File name ABY File
File Type AOL Address Book File
Nhà phát triển AOL
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .ABY là file gì?

ABY là Data Files - AOL Address Book File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi AOL.

Tập tin được tạo ra bởi AOL, một chương trình sử dụng như một cổng thông tin Internet; chứa bút toán ghi sổ địa chỉ lưu trong một định dạng độc quyền; sử dụng để lưu trữ và đồng bộ hóa thông tin sổ địa chỉ trực tuyến trên máy tính cục bộ.

What is a ABY file?

File created by AOL, a program used as a portal to the Internet; contains address book entries saved in a proprietary format; used to store and synchronize online address book information on a local computer.

Cách mở .ABY file

Để mở file .ABY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABY do người dùng đóng góp.

  • AOL
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ABY

File .ABY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *