AC File

? Cách mở file .AC? Những phần mềm mở file .AC và sửa file lỗi. Convert N/A AC file sang định dạng khác.

.AC File Extension

   
File name AC File
File Type 1Autoconf Script
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (88 Bình chọn)

File .AC là file gì?

AC là Executable Files - 1Autoconf Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

kịch bản cấu hình tự động được sản xuất bởi GNU Autoconf; tự động cấu hình các gói mã nguồn phần mềm để thích ứng với một số loại Posix giống như hệ thống; tạo ra bằng cách kiểm tra một gói phần mềm cho mỗi tính năng của chương trình có thể cần để chạy một hệ thống cụ thể; Autoconf sau đó xây dựng một danh sách các tính năng hệ thống mà các gói yêu cầu.

What is a AC file?

Automatic configuration script produced by GNU Autoconf; automatically configures software source code packages to adapt to several types of Posix-like systems; created by testing a software package for each feature the program might need in order to run a specific system; Autoconf then builds a list of system features that the package requires.

Cách mở .AC file

Để mở file .AC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AC do người dùng đóng góp.

  • Heritage Family Tree Deluxe
  • Dyno-Scan
  • Dyno-Scan
  • digiSeal reader
  • Media Player Classic
  • Ancestral Quest
  • Ancestral Quest

Chuyển đổi file .AC

File .AC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *