ACB File

? Cách mở file .ACB? Những phần mềm mở file .ACB và sửa file lỗi. Convert Binary ACB file sang định dạng khác.

.ACB File Extension

   
File name ACB File
File Type 1Adobe Photoshop Color Book File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (14 Bình chọn)

File .ACB là file gì?

ACB là Settings Files - 1Adobe Photoshop Color Book File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Hồ ACB là một tập tin màu sắc tùy chỉnh sử dụng bởi Photoshop, một chương trình hình ảnh chỉnh sửa. Nó chứa hồ sơ màu sắc, trong đó bao gồm tên màu, mã màu, RGB và CMYK thành phần, nhẹ nhàng, và màu. ACB còn cả các file chứa thông tin tiêu đề cho phiên bản cuốn sách, tiêu đề, mô tả, số lượng màu sắc, và các thông tin tập tin khác.

What is a ACB file?

An ACB file is a custom colors file used by Photoshop, an image-editing program. It contains color records, which include color names, color codes, RGB and CMYK components, lightness, and chrominance. ACB files also contain header information for the book version, title, description, color count, and other file information.

Cách mở .ACB file

Để mở file .ACB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACB do người dùng đóng góp.

  • ACB2XML
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe Illustrator 2020

Chuyển đổi file .ACB

File .ACB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *