AC$ File

AC$ là Misc Files - AutoCAD Temporary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

.AC$ File Extension

   
File name AC$ File
File Type AutoCAD Temporary File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (9 Bình chọn)

File .AC$ là file gì?

AC$ là Misc Files - AutoCAD Temporary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

tập tin tạm thời được tạo ra bởi AutoCAD, bản vẽ và thiết kế chương trình 2D / 3D; chứa thông tin được sử dụng bởi các lệnh khác nhau, bao gồm cả "UNDO" và "dòng ẩn."

What is a AC$ file?

Temporary file generated by AutoCAD, a 2D/3D drawing and design program; contains information used by various commands, including "UNDO" and "HIDDEN LINES."

Phần mềm mở file .AC$

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AC$ do filegi.com tổng hợp.

  • Autodesk AutoCAD 2020

Chuyển đổi file .AC$

           

File .AC$ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *