AC$ File

? Cách mở file .AC$? Những phần mềm mở file .AC$ và sửa file lỗi. Convert N/A AC$ file sang định dạng khác.

.AC$ File Extension

   
File name AC$ File
File Type AutoCAD Temporary File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (9 Bình chọn)

File .AC$ là file gì?

AC$ là Misc Files - AutoCAD Temporary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

tập tin tạm thời được tạo ra bởi AutoCAD, bản vẽ và thiết kế chương trình 2D / 3D; chứa thông tin được sử dụng bởi các lệnh khác nhau, bao gồm cả "UNDO" và "dòng ẩn."

What is a AC$ file?

Temporary file generated by AutoCAD, a 2D/3D drawing and design program; contains information used by various commands, including "UNDO" and "HIDDEN LINES."

Cách mở .AC$ file

Để mở file .AC$ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AC$ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AC$

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AC$ do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020

Chuyển đổi file .AC$

File .AC$ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *