AC5 File

? Cách mở file .AC5? Những phần mềm mở file .AC5 và sửa file lỗi. Convert Binary AC5 file sang định dạng khác.

.AC5 File Extension

   
File name AC5 File
File Type ArtCut 5 Document
Nhà phát triển Wentai
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .AC5 là file gì?

AC5 là Vector Image Files - ArtCut 5 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Wentai.

Tập tin được tạo ra bởi ArtCut 5, một chương trình dùng để tạo ra những dấu hiệu và đồ họa vinyl; hỗ trợ vector và raster đồ họa; chứa các hình ảnh cũng như các kích thước và các thiết lập âm mưu; dùng để in hình ảnh lớn trên dấu hiệu và biểu ngữ.

What is a AC5 file?

File created by ArtCut 5, a program used to create signs and vinyl graphics; supports vector and raster graphics; contains the image as well as the dimensions and plotting settings; used for printing large images on signs and banners.

Cách mở .AC5 file

Để mở file .AC5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AC5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AC5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AC5 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • DATA BECKER Ahnenforscher
  • DATA BECKER Ahnenforscher
  • Awning Composer
  • Ahnen-Chronik

Chuyển đổi file .AC5

File .AC5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *