AC6 File

AC6 là Vector Image Files - ArtCut 6 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Wentai.

.AC6 File Extension

   
File name AC6 File
File Type ArtCut 6 Document
Nhà phát triển Wentai
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .AC6 là file gì?

AC6 là Vector Image Files - ArtCut 6 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Wentai.

Tập tin được lưu bởi ArtCut 6, một gói phần mềm thiết kế đồ họa được sử dụng để tạo và in dấu hiệu; có thể chứa raster và vector đồ họa, clipart, và văn bản TrueType; có thể được in và cắt bằng máy vẽ cắt dấu hiệu tương thích.

What is a AC6 file?

File saved by ArtCut 6, a graphic design package used for creating and printing signs; may contain raster and vector graphics, clipart, and TrueType text; can be printed and cut by compatible sign cutting plotters.

Phần mềm mở file .AC6

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AC6 do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Artcut GermanyVersion
  • Artcut GermanyVersion

Chuyển đổi file .AC6

           

File .AC6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *