AC6 File

? Cách mở file .AC6? Những phần mềm mở file .AC6 và sửa file lỗi. Convert Binary AC6 file sang định dạng khác.

.AC6 File Extension

   
File name AC6 File
File Type ArtCut 6 Document
Nhà phát triển Wentai
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .AC6 là file gì?

AC6 là Vector Image Files - ArtCut 6 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Wentai.

Tập tin được lưu bởi ArtCut 6, một gói phần mềm thiết kế đồ họa được sử dụng để tạo và in dấu hiệu; có thể chứa raster và vector đồ họa, clipart, và văn bản TrueType; có thể được in và cắt bằng máy vẽ cắt dấu hiệu tương thích.

What is a AC6 file?

File saved by ArtCut 6, a graphic design package used for creating and printing signs; may contain raster and vector graphics, clipart, and TrueType text; can be printed and cut by compatible sign cutting plotters.

Cách mở .AC6 file

Để mở file .AC6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AC6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AC6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AC6 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Artcut GermanyVersion
  • Artcut GermanyVersion

Chuyển đổi file .AC6

File .AC6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *