ACA File

? Cách mở file .ACA? Những phần mềm mở file .ACA và sửa file lỗi. Convert N/A ACA file sang định dạng khác.

.ACA File Extension

   
File name ACA File
File Type Agent Character Animation File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ACA là file gì?

ACA là Data Files - Agent Character Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin hình ảnh động tạo ra cho Microsoft Agent, một công nghệ tương tác nhân vật hoạt hình được phát triển bởi Microsoft; chứa dữ liệu hình ảnh động định nghĩa như thế nào di chuyển nhân vật và nói; lưu cùng với một tập tin .ACF tương ứng, trong đó có chứa các dữ liệu nhân vật.

What is a ACA file?

Animation file created for Microsoft Agent, an interactive character animation technology developed by Microsoft; contains animation data that defines how the character moves and speaks; saved along with a corresponding .ACF file, which contains the character data.

Cách mở .ACA file

Để mở file .ACA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACA do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Agent Character Editor
  • Microsoft Agent
  • Microsoft Agent
  • DriveSize

Chuyển đổi file .ACA

File .ACA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *