ACELIVE File

? Cách mở file .ACELIVE? Những phần mềm mở file .ACELIVE và sửa file lỗi. Convert N/A ACELIVE file sang định dạng khác.

.ACELIVE File Extension

   
File name ACELIVE File
File Type Acelive Broadcast File
Nhà phát triển ACE Stream
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ACELIVE là file gì?

ACELIVE là Settings Files - Acelive Broadcast File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ACE Stream.

tập tin một ACELIVE là một cài đặt tập tin được tạo ra bởi ACE Stream, một ((P2P)) nền tảng truyền thông peer-to-peer yếu được sử dụng cho streaming nội dung âm thanh và video, chẳng hạn như chương trình hoặc chương trình phát sóng. Nó chứa thông tin về một phát sóng, trong đó bao gồm các thông tin về nguồn phát sóng và nút theo yêu cầu của khách hàng để kết nối và phát lại chương trình phát sóng. file ACELIVE không chứa các phương tiện truyền thông phát sóng thực tế, chỉ có siêu dữ liệu về kết nối với một phát sóng.

What is a ACELIVE file?

An ACELIVE file is a settings file created by ACE Stream, a peer-to-peer ((P2P)) media platform primarily used for streaming audio and video content, such as shows or broadcasts. It contains information about a broadcast, which includes the broadcast source and node information required by clients to connect to and playback a broadcast. ACELIVE files do not contain the actual broadcast media, only metadata about connecting to a broadcast.

Cách mở .ACELIVE file

Để mở file .ACELIVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACELIVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACELIVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACELIVE do người dùng đóng góp.

  • Nullsoft Winamp
  • Ace Stream Media
  • Ace Stream Media
  • VideoLAN VLC media player

Chuyển đổi file .ACELIVE

File .ACELIVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *