ACF File

ACF là Game Files - 1Steam Application Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Valve.

.ACF File Extension

   
File name ACF File
File Type 1Steam Application Cache File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (34 Bình chọn)

File .ACF là file gì?

ACF là Game Files - 1Steam Application Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Valve.

Một tập tin ACF là một tập tin bộ nhớ cache được sử dụng bởi Van hơi, một gói phần mềm được sử dụng để tải các trò chơi. Nó lưu thông tin liên quan đến phần mềm tải về và được sử dụng cho việc tải xuống gốc cũng như cập nhật trò chơi.

What is a ACF file?

An ACF file is a cache file used by Valve Steam, a software package used for downloading games. It saves information related to the downloaded software and is used for the original download as well as game updates.

Phần mềm mở file .ACF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACF do filegi.com tổng hợp.

  • Valve Steam
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .ACF

           

File .ACF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *