IMP File

? Cách mở file .IMP? Những phần mềm mở file .IMP và sửa file lỗi. Convert Binary IMP file sang định dạng khác.

.IMP File Extension

   
File name IMP File
File Type 1Improv Spreadsheet
Nhà phát triển Lotus
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (9 Bình chọn)

File .IMP là file gì?

IMP là Spreadsheet Files - 1Improv Spreadsheet, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lotus.

tập tin bảng tính bản địa tạo ra bởi các ứng dụng Lotus Improv; phân chia dữ liệu, quan điểm của dữ liệu, và công thức thành ba phân đoạn, đó là khác biệt so với hầu hết các ứng dụng bảng tính và làm cho nó khó khăn để chuyển đến các ứng dụng phổ biến hơn như Excel.

What is a IMP file?

Native spreadsheet file created by the Lotus Improv application; divides data, views of the data, and formulas into three segments, which is different than most spreadsheet applications and makes it difficult to transfer to more common applications like Excel.

Cách mở .IMP file

Để mở file .IMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMP do người dùng đóng góp.

  • Lotus Improv
  • FileMaker Pro
  • FileMaker Pro
  • TUGZip
  • LiveMaker3
  • GPS Pathfinder Office
  • GPS Pathfinder Office

Chuyển đổi file .IMP

File .IMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *