IMOVIEPROJECT File

? Cách mở file .IMOVIEPROJECT? Những phần mềm mở file .IMOVIEPROJECT và sửa file lỗi. Convert N/A IMOVIEPROJECT file sang định dạng khác.

.IMOVIEPROJECT File Extension

   
File name IMOVIEPROJECT File
File Type iMovie Project
Nhà phát triển Apple
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .IMOVIEPROJECT là file gì?

IMOVIEPROJECT là Video Files - iMovie Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

dự án video tạo ra với iMovie, một chương trình biên tập video kèm với phần mềm iLife của Apple; chứa các mốc thời gian, video và audio clip, tiêu đề, đánh dấu chương, và các hiệu ứng được sử dụng trong phim.

What is a IMOVIEPROJECT file?

Video project created with iMovie, a video-editing program included with Apple's iLife software; contains the timeline, video and audio clips, titles, chapter markers, and effects used in the movie.

Cách mở .IMOVIEPROJECT file

Để mở file .IMOVIEPROJECT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IMOVIEPROJECT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IMOVIEPROJECT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMOVIEPROJECT do người dùng đóng góp.

  • Roxio Toast 18
  • Apple iMovie 10
  • Apple iMovie 10

Chuyển đổi file .IMOVIEPROJECT

File .IMOVIEPROJECT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *