IPMETA File

? Cách mở file .IPMETA? Những phần mềm mở file .IPMETA và sửa file lỗi. Convert Binary IPMETA file sang định dạng khác.

.IPMETA File Extension

   
File name IPMETA File
File Type Apple iPhoto Metadata File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .IPMETA là file gì?

IPMETA là Data Files - Apple iPhoto Metadata File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Tập tin dùng bởi Apple iPhoto, một chương trình dùng để quản lý ảnh kỹ thuật số; lưu trữ thông tin về người sử dụng là thư viện hình ảnh; cửa hàng schema cho siêu dữ liệu cũng như tìm kiếm, duyệt, tổ chức, và xem trước thông tin được sử dụng bởi iPhoto.

What is a IPMETA file?

Metadata file used by Apple iPhoto, a program used to manage digital photos; stores information about the user's library of images; stores the schema for the metadata as well as search, browsing, organization, and previewing information used by iPhoto.

Cách mở .IPMETA file

Để mở file .IPMETA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPMETA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPMETA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPMETA do người dùng đóng góp.

  • Apple iPhoto 9.6

Chuyển đổi file .IPMETA

File .IPMETA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *