IPLB File

? Cách mở file .IPLB? Những phần mềm mở file .IPLB và sửa file lỗi. Convert N/A IPLB file sang định dạng khác.

.IPLB File Extension

   
File name IPLB File
File Type iPhoto Library Archive Document
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .IPLB là file gì?

IPLB là Data Files - iPhoto Library Archive Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Thư viện tạo ra bởi iPhoto, một nhà tổ chức hình ảnh và biên tập tập tin; chứa dữ liệu được tham chiếu bởi tính năng Thư viện iPhoto của; không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay.

What is a IPLB file?

Library file created by iPhoto, an image organizer and editor; contains data referenced by iPhoto's Library feature; not meant to be manually opened.

Cách mở .IPLB file

Để mở file .IPLB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPLB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPLB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPLB do người dùng đóng góp.

  • Apple iPhoto 9.6

Chuyển đổi file .IPLB

File .IPLB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *