IPLB File

IPLB là Data Files - iPhoto Library Archive Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

.IPLB File Extension

   
File name IPLB File
File Type iPhoto Library Archive Document
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .IPLB là file gì?

IPLB là Data Files - iPhoto Library Archive Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Thư viện tạo ra bởi iPhoto, một nhà tổ chức hình ảnh và biên tập tập tin; chứa dữ liệu được tham chiếu bởi tính năng Thư viện iPhoto của; không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay.

What is a IPLB file?

Library file created by iPhoto, an image organizer and editor; contains data referenced by iPhoto's Library feature; not meant to be manually opened.

Phần mềm mở file .IPLB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPLB do filegi.com tổng hợp.

  • Apple iPhoto 9.6

Chuyển đổi file .IPLB

           

File .IPLB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *