AZZ File

? Cách mở file .AZZ? Những phần mềm mở file .AZZ và sửa file lỗi. Convert Zip AZZ file sang định dạng khác.

.AZZ File Extension

   
File name AZZ File
File Type AZZ Cardfile Database File
Nhà phát triển Antanas Zdramys
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .AZZ là file gì?

AZZ là Data Files - AZZ Cardfile Database File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Antanas Zdramys.

Nộp được tạo ra bởi azz Cardfile, một chương trình miễn phí dùng để tổ chức thông tin cá nhân; có thể chứa địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ liên lạc cá nhân, tài liệu tham khảo, ghi chú và công thức nấu ăn; cũng có thể được mật khẩu bảo vệ.

What is a AZZ file?

File created by AZZ Cardfile, a free program used for organizing personal information; may contain addresses, phone numbers, personal contacts, references, notes, and recipes; may also be password protected.

Cách mở .AZZ file

Để mở file .AZZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AZZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AZZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AZZ do người dùng đóng góp.

  • AZZ Cardfile
  • AZZ CardFile
  • AZZ CardFile
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AZZ

File .AZZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *