IPS File

IPS là Game Files - Internal Patching System Patch File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.IPS File Extension

   
File name IPS File
File Type Internal Patching System Patch File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (29 Bình chọn)

File .IPS là file gì?

IPS là Game Files - Internal Patching System Patch File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Vá (hoặc cập nhật) cho một ROM phổ biến trò chơi mà có thể chứa các đồ họa, mô hình, và các dữ liệu khác; sử dụng chủ yếu cho các bản vá lỗi nhỏ ít hơn 16MB trong kích thước; có thể được sửa đổi và áp dụng cho trò chơi sử dụng phần mềm tiện ích IPS khác nhau.

What is a IPS file?

Patch (or update) for a common game ROM that can contain graphics, models, and other data; used mainly for small patches less than 16MB in size; can be modified and applied to games using various IPS software utilities.

Phần mềm mở file .IPS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPS do filegi.com tổng hợp.

  • WinRAR
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Internet Pictures Corp. iPIX Viewer
  • Kega Fusion
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free

Chuyển đổi file .IPS

           

File .IPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *