ESCOPY File

? Cách mở file .ESCOPY? Những phần mềm mở file .ESCOPY và sửa file lỗi. Convert N/A ESCOPY file sang định dạng khác.

.ESCOPY File Extension

   
File name ESCOPY File
File Type ES File Explorer File Manager Temporary File
Nhà phát triển ES APP Group
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .ESCOPY là file gì?

ESCOPY là System Files - ES File Explorer File Manager Temporary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ES APP Group.

tập tin tạm thời được sử dụng bởi ES File Explorer File Manager, một ứng dụng giúp người dùng quản lý các tập tin trên thiết bị Android; lưu trữ thông tin về một tập tin, chẳng hạn như một tập tin gói .apk, trên thiết bị khi nó đang được tải xuống hoặc sao chép.

What is a ESCOPY file?

Temporary file used by ES File Explorer File Manager, an application that helps users manage files on an Android device; stores information about a file, such as an .APK package file, on the device while it is being downloaded or copied.

Cách mở .ESCOPY file

Để mở file .ESCOPY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ESCOPY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ESCOPY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESCOPY do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ESCOPY

File .ESCOPY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *