ESCN File

? Cách mở file .ESCN? Những phần mềm mở file .ESCN và sửa file lỗi. Convert Binary ESCN file sang định dạng khác.

.ESCN File Extension

   
File name ESCN File
File Type Godot Engine Exported Scene File
Nhà phát triển Godot
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .ESCN là file gì?

ESCN là Developer Files - Godot Engine Exported Scene File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Godot.

tập tin một ESCN chứa một cảnh được sử dụng bởi Godot Engine, một engine mã nguồn trò chơi miễn phí và mở được sử dụng để tạo ra 2D và 3D trò chơi. Nó lưu trữ thông tin chi tiết về một cây cảnh duy nhất bên Godot Engine, có thể bao gồm đường dẫn đến nguồn lực bên ngoài, nội lực, kết nối, và các nút.

What is a ESCN file?

An ESCN file contains a scene used by Godot Engine, a free and open source game engine used to create 2D and 3D games. It stores information that details a single scene tree inside Godot Engine, which may include paths to external resources, internal resources, connections, and nodes.

Cách mở .ESCN file

Để mở file .ESCN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ESCN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ESCN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESCN do người dùng đóng góp.

  • Godot Engine

Chuyển đổi file .ESCN

File .ESCN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *