IPROJECT File

? Cách mở file .IPROJECT? Những phần mềm mở file .IPROJECT và sửa file lỗi. Convert Binary IPROJECT file sang định dạng khác.

.IPROJECT File Extension

   
File name IPROJECT File
File Type iClone Project File
Nhà phát triển Reallusion
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .IPROJECT là file gì?

IPROJECT là Data Files - iClone Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Reallusion.

hồ sơ dự án tạo ra bởi iClone, một chương trình sử dụng cho hoạt hình 3D; chứa các thiết lập dự án và tài sản như hình nền, đạo cụ, avatar, hình động, âm nhạc và các tập tin media có thể chỉnh sửa 3D khác; sử dụng để tiết kiệm và các dự án iClone tải; có thể được xuất khẩu sang các định dạng tập tin video, bao gồm .AVI và .WMV.

What is a IPROJECT file?

Project file created by iClone, a program used for 3D animation; contains project settings and assets such as backgrounds, props, avatars, animations, music, and other editable 3D media files; used to save and load iClone projects; may be exported to video file formats, including .AVI and .WMV.

Cách mở .IPROJECT file

Để mở file .IPROJECT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPROJECT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPROJECT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPROJECT do người dùng đóng góp.

  • Reallusion iClone
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .IPROJECT

File .IPROJECT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *