BREFT File

? Cách mở file .BREFT? Những phần mềm mở file .BREFT và sửa file lỗi. Convert N/A BREFT file sang định dạng khác.

.BREFT File Extension

   
File name BREFT File
File Type Wii Effects File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (3 Bình chọn)

File .BREFT là file gì?

BREFT là Game Files - Wii Effects File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tác dụng tập tin được sử dụng bởi Super Smash Bros Brawl dành cho Wii; chứa thông tin mô tả sự xuất hiện của hiệu ứng gameplay khác nhau, chẳng hạn như chiều rộng kết cấu và chiều cao của ngọn lửa từ bom rơi.

What is a BREFT file?

Effects file used by Super Smash Bros. Brawl for the Wii; contains information that describes the appearance of different gameplay effects, such as the texture width and height of fire from falling bombs.

Cách mở .BREFT file

Để mở file .BREFT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BREFT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BREFT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BREFT do người dùng đóng góp.

  • BrawlBox

Chuyển đổi file .BREFT

File .BREFT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *