BREFF File

? Cách mở file .BREFF? Những phần mềm mở file .BREFF và sửa file lỗi. Convert N/A BREFF file sang định dạng khác.

.BREFF File Extension

   
File name BREFF File
File Type Wii Effect Controls File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .BREFF là file gì?

BREFF là Game Files - Wii Effect Controls File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Trò chơi tập tin được tạo ra cho Nintendo Wii trò chơi như Mario Kart và Super Smash Bros Brawl; chứa thông tin điều khiển cho các hành vi của các hiệu ứng gameplay khác nhau, chẳng hạn như lửa từ bom rơi xuống và khói từ xe trôi xung quanh lần lượt.

What is a BREFF file?

Game file created for Nintendo Wii games such as Mario Kart and Super Smash Bros. Brawl; contains control information for the behavior of different gameplay effects, such as fire from falling bombs and smoke from vehicles drifting around turns.

Cách mở .BREFF file

Để mở file .BREFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BREFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BREFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BREFF do người dùng đóng góp.

  • BrawlBox

Chuyển đổi file .BREFF

File .BREFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *