BRLYT File

? Cách mở file .BRLYT? Những phần mềm mở file .BRLYT và sửa file lỗi. Convert N/A BRLYT file sang định dạng khác.

.BRLYT File Extension

   
File name BRLYT File
File Type Wii Textures and Material Lists File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BRLYT là file gì?

BRLYT là Game Files - Wii Textures and Material Lists File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi một số trò chơi Nintendo Wii; xác định kết cấu và danh sách các tài liệu thường được sử dụng cho đồ họa và hình ảnh động đơn trong game; có thể được chỉnh sửa với Benzin, một chương trình homebrew.

What is a BRLYT file?

File used by some Nintendo Wii games; defines textures and material lists often used for in-game menu graphics and animations; can be edited with Benzin, a homebrew program.

Cách mở .BRLYT file

Để mở file .BRLYT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRLYT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRLYT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRLYT do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .BRLYT

File .BRLYT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *