BRLYT File

BRLYT là Game Files - Wii Textures and Material Lists File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.BRLYT File Extension

   
File name BRLYT File
File Type Wii Textures and Material Lists File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BRLYT là file gì?

BRLYT là Game Files - Wii Textures and Material Lists File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi một số trò chơi Nintendo Wii; xác định kết cấu và danh sách các tài liệu thường được sử dụng cho đồ họa và hình ảnh động đơn trong game; có thể được chỉnh sửa với Benzin, một chương trình homebrew.

What is a BRLYT file?

File used by some Nintendo Wii games; defines textures and material lists often used for in-game menu graphics and animations; can be edited with Benzin, a homebrew program.

Phần mềm mở file .BRLYT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRLYT do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .BRLYT

           

File .BRLYT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *