BUILDSETTING File

? Cách mở file .BUILDSETTING? Những phần mềm mở file .BUILDSETTING và sửa file lỗi. Convert N/A BUILDSETTING file sang định dạng khác.

.BUILDSETTING File Extension

   
File name BUILDSETTING File
File Type Twixl Publisher Builder Build Setting
Nhà phát triển Twixl media
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .BUILDSETTING là file gì?

BUILDSETTING là Developer Files - Twixl Publisher Builder Build Setting, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Twixl media.

thiết lập xây dựng gói được tạo ra bởi Twixl nhà xuất bản, một chương trình cho phép người dùng tạo ra các ứng dụng nội dung tương tác cho các thiết bị di động; lưu trữ các thiết lập sử dụng để xây dựng một ứng dụng di động, trong đó bao gồm các biểu tượng ứng dụng, tập tin info.plist, và các nguồn lực ứng dụng khác.

What is a BUILDSETTING file?

Build settings package created by Twixl Publisher, a program that enables users to create interactive content apps for mobile devices; stores the settings used to build a mobile app, which includes the application icon, info.plist file, and other app resources.

Cách mở .BUILDSETTING file

Để mở file .BUILDSETTING click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BUILDSETTING bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BUILDSETTING

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BUILDSETTING do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .BUILDSETTING

File .BUILDSETTING có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *