ASHDISC File

? Cách mở file .ASHDISC? Những phần mềm mở file .ASHDISC và sửa file lỗi. Convert Binary ASHDISC file sang định dạng khác.

.ASHDISC File Extension

   
File name ASHDISC File
File Type Ashampoo Burning Studio Image
Nhà phát triển Ashampoo
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (9 Bình chọn)

File .ASHDISC là file gì?

ASHDISC là Disk Image Files - Ashampoo Burning Studio Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ashampoo.

tập tin ảnh đĩa được tạo ra bởi Ashampoo Burning Studio, một chương trình dùng để ghi âm thanh, video, và đĩa dữ liệu; lưu trữ tất cả dữ liệu cho đĩa cũng như các bảng nội dung; được sử dụng để trích xuất và lưu trữ dữ liệu vào một tập tin có thể được chỉnh sửa và đốt cháy.

What is a ASHDISC file?

Disc image file created by Ashampoo Burning Studio, a program used to burn audio, video, and data discs; stores all data for the disc as well as the table of contents; used for ripping and archiving data into a file which can be edited and burned.

Cách mở .ASHDISC file

Để mở file .ASHDISC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASHDISC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASHDISC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASHDISC do người dùng đóng góp.

  • Ashampoo Burning Studio FREE
  • PowerISO
  • PowerISO
  • Ashampoo Burning Studio
  • Ashampoo Burning Studio Advanced
  • Ashampoo Burning Studio Elements
  • Ashampoo Burning Studio Elements

Chuyển đổi file .ASHDISC

File .ASHDISC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *