ASHDISC File

ASHDISC là Disk Image Files - Ashampoo Burning Studio Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ashampoo.

.ASHDISC File Extension

   
File name ASHDISC File
File Type Ashampoo Burning Studio Image
Nhà phát triển Ashampoo
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (9 Bình chọn)

File .ASHDISC là file gì?

ASHDISC là Disk Image Files - Ashampoo Burning Studio Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ashampoo.

tập tin ảnh đĩa được tạo ra bởi Ashampoo Burning Studio, một chương trình dùng để ghi âm thanh, video, và đĩa dữ liệu; lưu trữ tất cả dữ liệu cho đĩa cũng như các bảng nội dung; được sử dụng để trích xuất và lưu trữ dữ liệu vào một tập tin có thể được chỉnh sửa và đốt cháy.

What is a ASHDISC file?

Disc image file created by Ashampoo Burning Studio, a program used to burn audio, video, and data discs; stores all data for the disc as well as the table of contents; used for ripping and archiving data into a file which can be edited and burned.

Phần mềm mở file .ASHDISC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASHDISC do filegi.com tổng hợp.

  • Ashampoo Burning Studio FREE
  • PowerISO
  • PowerISO
  • Ashampoo Burning Studio
  • Ashampoo Burning Studio Advanced
  • Ashampoo Burning Studio Elements
  • Ashampoo Burning Studio Elements

Chuyển đổi file .ASHDISC

           

File .ASHDISC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *