ASHBAK File

? Cách mở file .ASHBAK? Những phần mềm mở file .ASHBAK và sửa file lỗi. Convert Binary ASHBAK file sang định dạng khác.

.ASHBAK File Extension

   
File name ASHBAK File
File Type Ashampoo Backup Archive
Nhà phát triển Ashampoo
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.2 ★ (6 Bình chọn)

File .ASHBAK là file gì?

ASHBAK là Backup Files - Ashampoo Backup Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ashampoo.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Ashampoo Burning Studio, một bản sao lưu và phục hồi và ứng dụng ghi đĩa; chứa đầy đủ nội dung tập tin sao lưu; thường được sử dụng cho dữ liệu lưu trữ như ảnh kỹ thuật số, âm nhạc và công việc chuyên môn.

What is a ASHBAK file?

Backup file created by Ashampoo Burning Studio, a backup and recovery and disc burning application; contains all backed up file contents; commonly used for archiving data such as digital photos, music, and professional work.

Cách mở .ASHBAK file

Để mở file .ASHBAK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASHBAK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASHBAK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASHBAK do người dùng đóng góp.

  • Ashampoo Burning Studio FREE
  • Ashampoo Burning Studio
  • Ashampoo Burning Studio
  • Ashampoo Burning Studio Advanced
  • Ashampoo Burning Studio Elements
  • Ashampoo Burning Studio CBE
  • Ashampoo Burning Studio CBE

Chuyển đổi file .ASHBAK

File .ASHBAK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *