ASHBAK File

ASHBAK là Backup Files - Ashampoo Backup Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ashampoo.

.ASHBAK File Extension

   
File name ASHBAK File
File Type Ashampoo Backup Archive
Nhà phát triển Ashampoo
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.2 ★ (6 Bình chọn)

File .ASHBAK là file gì?

ASHBAK là Backup Files - Ashampoo Backup Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ashampoo.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Ashampoo Burning Studio, một bản sao lưu và phục hồi và ứng dụng ghi đĩa; chứa đầy đủ nội dung tập tin sao lưu; thường được sử dụng cho dữ liệu lưu trữ như ảnh kỹ thuật số, âm nhạc và công việc chuyên môn.

What is a ASHBAK file?

Backup file created by Ashampoo Burning Studio, a backup and recovery and disc burning application; contains all backed up file contents; commonly used for archiving data such as digital photos, music, and professional work.

Phần mềm mở file .ASHBAK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASHBAK do filegi.com tổng hợp.

  • Ashampoo Burning Studio FREE
  • Ashampoo Burning Studio
  • Ashampoo Burning Studio
  • Ashampoo Burning Studio Advanced
  • Ashampoo Burning Studio Elements
  • Ashampoo Burning Studio CBE
  • Ashampoo Burning Studio CBE

Chuyển đổi file .ASHBAK

           

File .ASHBAK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *