BUILDPATH File

? Cách mở file .BUILDPATH? Những phần mềm mở file .BUILDPATH và sửa file lỗi. Convert XML BUILDPATH file sang định dạng khác.

.BUILDPATH File Extension

   
File name BUILDPATH File
File Type Eclipse Build Path File
Nhà phát triển Eclipse
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.3 ★ (6 Bình chọn)

File .BUILDPATH là file gì?

BUILDPATH là Developer Files - Eclipse Build Path File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Eclipse.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi Eclipse, một IDE miễn phí hỗ trợ Java, C / C ++, PHP, và nhiều ngôn ngữ lập trình khác; tạo ra như một phần của một dự án sử dụng .buildpath tên file (không có tiền tố filename); sử dụng XML định dạng.

What is a BUILDPATH file?

Developer file created by Eclipse, a free IDE supporting Java, C/C++, PHP, and many other programming languages; created as part of a project using the filename .buildpath (no filename prefix); uses XML formatting.

Cách mở .BUILDPATH file

Để mở file .BUILDPATH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BUILDPATH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BUILDPATH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BUILDPATH do người dùng đóng góp.

  • Zend Studio
  • Eclipse
  • Eclipse

Chuyển đổi file .BUILDPATH

File .BUILDPATH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *