BRL File

? Cách mở file .BRL? Những phần mềm mở file .BRL và sửa file lỗi. Convert Text BRL file sang định dạng khác.

.BRL File Extension

   
File name BRL File
File Type MicroBraille File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BRL là file gì?

BRL là Data Files - MicroBraille File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập tin được lưu trong định dạng MicroBraille (BRL); mã hóa theo hợp đồng ký tự chữ nổi (Braille lớp 2) trong ASCII chữ nổi, trong đó sử dụng 64 ký tự từ bộ ký tự ASCII để đại diện cho sự kết hợp chấm trong sáu chấm chữ nổi; có thể được đọc bởi phần mềm hỗ trợ Braille tự do ngôn luận chức năng hoặc chữ nổi embossers sử dụng cho in ấn.

What is a BRL file?

File saved in the MicroBraille (BRL) format; encodes contracted braille characters (Grade 2 Braille) in braille ASCII, which uses 64 characters from the ASCII character set to represent dot combinations in six-dot braille; can be read by software that supports braille to speech functionality or braille embossers used for printing.

Cách mở .BRL file

Để mở file .BRL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRL do người dùng đóng góp.

  • Duxbury MegaDots
  • CASC Braille 2000
  • CASC Braille 2000
  • Duxbury Braille Translator

Chuyển đổi file .BRL

File .BRL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *