G721 File

? Cách mở file .G721? Những phần mềm mở file .G721 và sửa file lỗi. Convert N/A G721 file sang định dạng khác.

.G721 File Extension

   
File name G721 File
File Type G.721 Audio File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .G721 là file gì?

G721 là Audio Files - G.721 Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng âm thanh có chứa nguyên G.721 4bit ADPCM (Adaptive Differential xung-Code Modulation) dữ liệu; được định nghĩa bởi CCITT (Telegraph quốc tế và Uỷ ban tư vấn điện thoại)

What is a G721 file?

Audio format that contains raw G.721 4bit ADPCM (Adaptive Differential Pulse-Code Modulation) data; defined by the CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee)

Cách mở .G721 file

Để mở file .G721 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .G721 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .G721

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G721 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .G721

File .G721 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *