G64X File

? Cách mở file .G64X? Những phần mềm mở file .G64X và sửa file lỗi. Convert N/A G64X file sang định dạng khác.

.G64X File Extension

   
File name G64X File
File Type Genetec Video File
Nhà phát triển Genetec
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .G64X là file gì?

G64X là Video Files - Genetec Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Genetec.

tập tin Một G64X là một tập tin video được lưu trong định dạng video Genetec, được sử dụng để chia sẻ hoặc video lưu trữ ghi lại bằng phần mềm Security Center Genetec của. Nó lưu trữ mã hóa H.264 video giám sát từ một máy ảnh cơ thể của cảnh sát hoặc xây dựng camera an ninh. file G64X có thể được chơi bởi các Genetec Video Player (thay thế di động Lưu trữ Player) bao gồm Security Center.

What is a G64X file?

A G64X file is a video file saved in the Genetec video format, which is used to share or archive video recorded by Genetec's Security Center software. It stores H.264 encoded surveillance video from a police body camera or building security camera. G64X files can be played by the Genetec Video Player (replaced Portable Archive Player) included with Security Center.

Cách mở .G64X file

Để mở file .G64X click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .G64X bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .G64X

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G64X do người dùng đóng góp.

  • Genetec Security Center

Chuyển đổi file .G64X

File .G64X có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *