ERG File

? Cách mở file .ERG? Những phần mềm mở file .ERG và sửa file lỗi. Convert Text ERG file sang định dạng khác.

.ERG File Extension

   
File name ERG File
File Type CompuTrainer Workout File
Nhà phát triển RacerMate
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ERG là file gì?

ERG là Data Files - CompuTrainer Workout File, dưới định dạng Text được phát triển bởi RacerMate.

tập tin một ERG chứa thông tin về một buổi tập luyện xe đạp được sử dụng bởi các chương trình đào tạo đi xe đạp khác nhau, chẳng hạn như RacerMate CompuTrainer, Hurts Ergo, Rouvy, và Trainer Road. Nó lưu trữ thông tin về một workout đi xe đạp điện, chẳng hạn như thời gian, khoảng cách, tốc độ trung bình, lượng calo bị đốt cháy, mô tả và bình luận sau hoạt động. file ERG chỉ có thể lưu trữ dữ liệu đi xe đạp điện, trong khi nhịp tim và tốc độ đi xe đạp dữ liệu thường được lưu trữ trong các tập tin .FIT.

What is a ERG file?

An ERG file contains information about a cycling workout that is used by various cycling training programs, such as RacerMate CompuTrainer, Hurts Ergo, Rouvy, and Trainer Road. It stores information about a power cycling workout, such as the duration, distance, average speed, calories burned, description, and post-activity comments. ERG files can only store power cycling data, whereas heart rate and pace cycling data are typically stored in .FIT files.

Cách mở .ERG file

Để mở file .ERG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ERG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ERG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ERG do người dùng đóng góp.

  • Ransom Weaver Design iMobileIntervals
  • Hartware Technologies PerfPRO Studio
  • Hartware Technologies PerfPRO Studio
  • RacerMate CompuTrainer
  • TrainerRoad
  • Hurts Ergo
  • Hurts Ergo

Chuyển đổi file .ERG

File .ERG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *