ERF File

? Cách mở file .ERF? Những phần mềm mở file .ERF và sửa file lỗi. Convert Binary ERF file sang định dạng khác.

.ERF File Extension

   
File name ERF File
File Type 1BioWare Entity Resource File
Nhà phát triển BioWare
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .ERF là file gì?

ERF là Game Files - 1BioWare Entity Resource File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BioWare.

Trò chơi lưu trữ được sử dụng bởi các công nghệ engine game của BioWare, chẳng hạn như Engine Aurora, Eclipse Engine, và Engine Odyssey; có thể chứa các loại dữ liệu khác nhau cho một trò chơi, trong đó có mô hình, kết cấu, hình ảnh động, âm thanh, và các cấp trò chơi; dùng để đựng nội dung trò chơi ban đầu cũng như để tạo thay đổi và các add-on vào trò chơi.

What is a ERF file?

Game archive used by the BioWare's game engine technologies, such as the Aurora Engine, Eclipse Engine, and the Odyssey Engine; may contain various types of data for a game, including models, textures, animations, audio, and game levels; used for packaging original game content as well as for creating modifications and add-ons to the game.

Cách mở .ERF file

Để mở file .ERF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ERF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ERF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ERF do người dùng đóng góp.

  • BioWare Dragon Age Toolset
  • Electronic Arts Dragon Age: Origins
  • Electronic Arts Dragon Age: Origins
  • Photo Gallery
  • Windows LiveR Photo Gallery
  • Picasa Photo Viewer
  • Picasa Photo Viewer

Chuyển đổi file .ERF

File .ERF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *