ARF File

? Cách mở file .ARF? Những phần mềm mở file .ARF và sửa file lỗi. Convert Binary ARF file sang định dạng khác.

.ARF File Extension

   
File name ARF File
File Type WebEx Advanced Recording File
Nhà phát triển WebEx Communicatons
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (58 Bình chọn)

File .ARF là file gì?

ARF là Video Files - WebEx Advanced Recording File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi WebEx Communicatons.

tập tin một ARF chứa một bản ghi âm một cuộc họp trực tuyến tải về từ WebEx. Nó được ghi lại sử dụng Mạng-Based Recording (NBR) và lưu trữ các dữ liệu hình ảnh, một bảng mục lục, danh sách người tham dự, và các thông tin khác trên tấm riêng biệt.

What is a ARF file?

An ARF file contains a recording of an online meeting downloaded from WebEx. It is recorded using Network-Based Recording (NBR) and stores the video data, a table of contents, an attendee list, and other information on separate panels.

Cách mở .ARF file

Để mở file .ARF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARF do người dùng đóng góp.

  • Cisco WebEx Network Recording Player
  • Anquet Maps
  • Anquet Maps
  • Dragon UnPACKer
  • Active Tutor Player
  • Acomba
  • Acomba

Chuyển đổi file .ARF

File .ARF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *