ARH File

? Cách mở file .ARH? Những phần mềm mở file .ARH và sửa file lỗi. Convert Binary ARH file sang định dạng khác.

.ARH File Extension

   
File name ARH File
File Type 1ProTool Compressed Project File
Nhà phát triển Siemens
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .ARH là file gì?

ARH là Compressed Files - 1ProTool Compressed Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Siemens.

Tập tin được tạo ra bởi ProTool, một chương trình sử dụng để quá trình cấu hình và máy giám sát; lưu trữ tất cả các thiết lập dự án trong một tài liệu nén; được sử dụng để làm giảm số lượng không gian lưu trữ cần thiết để lưu tất cả dữ liệu của dự án.

What is a ARH file?

File created by ProTool, a program used to configure and monitor machine processes; stores all project settings in a compressed archive; used for reducing the amount of storage space needed to save all project data.

Cách mở .ARH file

Để mở file .ARH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARH do người dùng đóng góp.

  • Dragon UnPACKer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ARH

File .ARH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *