ISX File

ISX là Compressed Files - SimulationX Project, dưới định dạng Zip được phát triển bởi ESI ITI GmbH.

.ISX File Extension

   
File name ISX File
File Type SimulationX Project
Nhà phát triển ESI ITI GmbH
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ISX là file gì?

ISX là Compressed Files - SimulationX Project, dưới định dạng Zip được phát triển bởi ESI ITI GmbH.

tập tin một ISX là tệp dự án được sử dụng bởi SimulationX, một ứng dụng sử dụng để mô phỏng hệ thống kỹ thuật. Các tập tin là một tài liệu nén có chứa CAD, kết quả ghi nhận, và các dữ liệu hình ảnh động.

What is a ISX file?

An ISX file is a project file used by SimulationX, an application used to simulate technical systems. The file is a compressed archive that contains CAD, recorded results, and animation data.

Phần mềm mở file .ISX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISX do filegi.com tổng hợp.

  • ESI ITI GmbH SimulationX
  • ISA Makler
  • ISA Makler
  • i-Draw Player
  • HanseMerkur ISA Makler
  • StruxureWare Central
  • StruxureWare Central

Chuyển đổi file .ISX

           

File .ISX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *