ISU File

? Cách mở file .ISU? Những phần mềm mở file .ISU và sửa file lỗi. Convert N/A ISU file sang định dạng khác.

.ISU File Extension

   
File name ISU File
File Type InstallShield Uninstaller Script
Nhà phát triển Flexera Software
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (26 Bình chọn)

File .ISU là file gì?

ISU là Executable Files - InstallShield Uninstaller Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Flexera Software.

script Gỡ bỏ chạy bởi các chương trình InstallShield cài đặt phần mềm; định vị và loại bỏ tất cả các file cài đặt với một chương trình khi "Uninstall" lệnh được chạy.

What is a ISU file?

Uninstall script run by the InstallShield software installation program; locates and removes all files installed with a program when the "Uninstall" command is run.

Cách mở .ISU file

Để mở file .ISU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISU do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Explzh
  • Explzh
  • GPS Pathfinder Office
  • Bentley MicroStation
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ISU

File .ISU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *