ARG File

ARG là Settings Files - AutoCAD Profile, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

.ARG File Extension

   
File name ARG File
File Type AutoCAD Profile
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .ARG là file gì?

ARG là Settings Files - AutoCAD Profile, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi AutoCAD, một ứng dụng 2D và 3D CAD soạn thảo; chứa sao lưu thông tin hồ sơ người dùng (tùy chọn ứng dụng dữ liệu) đã được lưu trữ trong hệ thống registry; có thể được xuất khẩu và nhập khẩu để cài đặt chuyển giữa các máy tính; cũng có thể được di chuyển giữa các phiên bản của AutoCAD.

What is a ARG file?

Settings file used by AutoCAD, a 2D and 3D CAD drafting application; contains backed up user profile information (application options data) that was stored in the system registry; can be exported and imported to transfer settings between computers; can also be migrated between versions of AutoCAD.

Phần mềm mở file .ARG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARG do filegi.com tổng hợp.

  • Autodesk AutoCAD 2020
  • CUSTOMIZER EasyGigaHoop
  • CUSTOMIZER EasyGigaHoop
  • Advanced Robots.txt Generator PROfessional
  • Quik Series
  • SORBA Workspace
  • SORBA Workspace

Chuyển đổi file .ARG

           

File .ARG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *