ARG File

? Cách mở file .ARG? Những phần mềm mở file .ARG và sửa file lỗi. Convert N/A ARG file sang định dạng khác.

.ARG File Extension

   
File name ARG File
File Type AutoCAD Profile
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .ARG là file gì?

ARG là Settings Files - AutoCAD Profile, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi AutoCAD, một ứng dụng 2D và 3D CAD soạn thảo; chứa sao lưu thông tin hồ sơ người dùng (tùy chọn ứng dụng dữ liệu) đã được lưu trữ trong hệ thống registry; có thể được xuất khẩu và nhập khẩu để cài đặt chuyển giữa các máy tính; cũng có thể được di chuyển giữa các phiên bản của AutoCAD.

What is a ARG file?

Settings file used by AutoCAD, a 2D and 3D CAD drafting application; contains backed up user profile information (application options data) that was stored in the system registry; can be exported and imported to transfer settings between computers; can also be migrated between versions of AutoCAD.

Cách mở .ARG file

Để mở file .ARG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARG do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020
  • CUSTOMIZER EasyGigaHoop
  • CUSTOMIZER EasyGigaHoop
  • Advanced Robots.txt Generator PROfessional
  • Quik Series
  • SORBA Workspace
  • SORBA Workspace

Chuyển đổi file .ARG

File .ARG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *