ARENA File

? Cách mở file .ARENA? Những phần mềm mở file .ARENA và sửa file lỗi. Convert Text ARENA file sang định dạng khác.

.ARENA File Extension

   
File name ARENA File
File Type Quake 3 Engine Arena File
Nhà phát triển id Software
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (11 Bình chọn)

File .ARENA là file gì?

ARENA là Game Files - Quake 3 Engine Arena File, dưới định dạng Text được phát triển bởi id Software.

tập tin thông tin Arena sử dụng bởi các Quake III engine id Tech 3; chứa thông số kỹ thuật cho một trường trò chơi, chẳng hạn như tên bản đồ, loại trò chơi, văn bản cuộc họp báo, thời hạn, và thời gian respawn; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản.

What is a ARENA file?

Arena information file used by the Quake III engine, id Tech 3; contains specifications for a game arena, such as the map name, game type, briefing text, time limit, and respawn time; saved in a plain-text format.

Cách mở .ARENA file

Để mở file .ARENA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARENA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARENA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARENA do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • id Software Quake 3
  • id Software Quake 3
  • Microsoft Notepad
  • text editor

Chuyển đổi file .ARENA

File .ARENA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *