ACFM File

? Cách mở file .ACFM? Những phần mềm mở file .ACFM và sửa file lỗi. Convert N/A ACFM file sang định dạng khác.

.ACFM File Extension

   
File name ACFM File
File Type Adobe Composite Font Metrics File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .ACFM là file gì?

ACFM là Font Files - Adobe Composite Font Metrics File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Xác định cấu trúc của một chương trình Font tổng hợp; quy định cụ thể các số liệu toàn cầu của chương trình phông chữ và các số liệu của các chương trình font chữ hậu duệ trực tiếp; số liệu của các nhân vật cá nhân trong chương trình font chữ được mô tả trong tập tin .AFM liên quan.

What is a ACFM file?

Defines the structure of a composite font program; specifies the global metrics of the font program and the metrics of the immediate descendent font programs; metrics of individual characters in the font program are described within the associated .AFM file.

Cách mở .ACFM file

Để mở file .ACFM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACFM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACFM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACFM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ACFM

File .ACFM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *