ACFM File

ACFM là Font Files - Adobe Composite Font Metrics File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

.ACFM File Extension

   
File name ACFM File
File Type Adobe Composite Font Metrics File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .ACFM là file gì?

ACFM là Font Files - Adobe Composite Font Metrics File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Xác định cấu trúc của một chương trình Font tổng hợp; quy định cụ thể các số liệu toàn cầu của chương trình phông chữ và các số liệu của các chương trình font chữ hậu duệ trực tiếp; số liệu của các nhân vật cá nhân trong chương trình font chữ được mô tả trong tập tin .AFM liên quan.

What is a ACFM file?

Defines the structure of a composite font program; specifies the global metrics of the font program and the metrics of the immediate descendent font programs; metrics of individual characters in the font program are described within the associated .AFM file.

Phần mềm mở file .ACFM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACFM do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ACFM

           

File .ACFM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *