ACG File

? Cách mở file .ACG? Những phần mềm mở file .ACG và sửa file lỗi. Convert Binary ACG file sang định dạng khác.

.ACG File Extension

   
File name ACG File
File Type 1Audio Comparer Group File
Nhà phát triển Bolide Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ACG là file gì?

ACG là Data Files - 1Audio Comparer Group File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bolide Software.

Tập tin được tạo ra bởi âm thanh Comparer, một chương trình sử dụng cho việc tìm kiếm các file âm thanh trùng lặp trên ổ cứng; tiết kiệm một nhóm các file âm thanh lại với nhau có thể được so sánh với nhau hoặc chống lại các file khác trên ổ đĩa cứng.

What is a ACG file?

File created by Audio Comparer, a program used for finding duplicate audio files on the hard drive; saves a group of audio files together that can be compared with each other or against other files on the hard drive.

Cách mở .ACG file

Để mở file .ACG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACG do người dùng đóng góp.

  • Bolide Audio Comparer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Stuffit Expander
  • Audio Comparer

Chuyển đổi file .ACG

File .ACG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *