ACID File

? Cách mở file .ACID? Những phần mềm mở file .ACID và sửa file lỗi. Convert N/A ACID file sang định dạng khác.

.ACID File Extension

   
File name ACID File
File Type ACID Encrypted File
Nhà phát triển Data on Acid
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (13 Bình chọn)

File .ACID là file gì?

ACID là Encoded Files - ACID Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Data on Acid.

tập tin một ACID là một tập tin được mã hóa bằng thuật toán axit. Nó lưu trữ một tập tin mà rất có thể chứa thông tin mật như dữ liệu tài chính, liên bang, thương mại và cá nhân.

What is a ACID file?

An ACID file is a file encrypted by the ACiD algorithm. It stores a file that most likely contains confidential information such as financial, federal, commercial and personal data.

Cách mở .ACID file

Để mở file .ACID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACID do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ACID

File .ACID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *