ACID File

ACID là Encoded Files - ACID Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Data on Acid.

.ACID File Extension

   
File name ACID File
File Type ACID Encrypted File
Nhà phát triển Data on Acid
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (13 Bình chọn)

File .ACID là file gì?

ACID là Encoded Files - ACID Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Data on Acid.

tập tin một ACID là một tập tin được mã hóa bằng thuật toán axit. Nó lưu trữ một tập tin mà rất có thể chứa thông tin mật như dữ liệu tài chính, liên bang, thương mại và cá nhân.

What is a ACID file?

An ACID file is a file encrypted by the ACiD algorithm. It stores a file that most likely contains confidential information such as financial, federal, commercial and personal data.

Phần mềm mở file .ACID

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACID do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .ACID

           

File .ACID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *