ACL File

? Cách mở file .ACL? Những phần mềm mở file .ACL và sửa file lỗi. Convert N/A ACL file sang định dạng khác.

.ACL File Extension

   
File name ACL File
File Type AutoCorrect List File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (30 Bình chọn)

File .ACL là file gì?

ACL là Misc Files - AutoCorrect List File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Cửa hàng một danh sách các điều chỉnh được sử dụng bởi tính năng AutoCorrect trong các chương trình Microsoft Office; được sử dụng để tự động sửa ngữ pháp và chính tả sai lầm; danh sách AutoCorrect có thể được tùy chỉnh trong chương trình Microsoft Office và không có nghĩa là để được chỉnh sửa bằng tay.

What is a ACL file?

Stores a list of corrections used by the AutoCorrect feature in Microsoft Office programs; used for automatically correcting grammar and spelling mistakes; AutoCorrect lists can be customized within Microsoft Office programs and are not meant to be edited manually.

Cách mở .ACL file

Để mở file .ACL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACL do người dùng đóng góp.

  • Arbortext Editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ACL Analytics
  • Axialis AX-Cursors
  • Epic Editor
  • Epic Editor

Chuyển đổi file .ACL

File .ACL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *