ACO File

? Cách mở file .ACO? Những phần mềm mở file .ACO và sửa file lỗi. Convert Binary ACO file sang định dạng khác.

.ACO File Extension

   
File name ACO File
File Type Adobe Photoshop Color Swatch File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (16 Bình chọn)

File .ACO là file gì?

ACO là Settings Files - Adobe Photoshop Color Swatch File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một ACO là một file màu được sử dụng bởi phần mềm Adobe Photoshop, một biên tập chương trình đồ họa raster. Nó lưu trữ một màu, mà là một tập hợp các màu sắc được xác định trước, cùng với tên của mỗi màu, được hiển thị khi lơ lửng chuột lên màu trong bảng màu. file ACO được sử dụng để tạo ra hình ảnh phù hợp với tiêu chuẩn màu nhất định.

What is a ACO file?

An ACO file is a color file used by Adobe Photoshop, a raster graphics editing program. It stores a color swatch, which is a collection of predefined colors, along with the name of each color, which is displayed when hovering the mouse over the color in the color palette. ACO files are used for creating images that conform to certain color standards.

Cách mở .ACO file

Để mở file .ACO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACO do người dùng đóng góp.

  • ACO File Viewer
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Artweaver Free
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop Extended

Chuyển đổi file .ACO

File .ACO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *