GSR File

? Cách mở file .GSR? Những phần mềm mở file .GSR và sửa file lỗi. Convert N/A GSR file sang định dạng khác.

.GSR File Extension

   
File name GSR File
File Type Golden Software Reference File
Nhà phát triển Golden Software
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .GSR là file gì?

GSR là GIS Files - Golden Software Reference File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Golden Software.

tập tin GIS được sử dụng bởi Vàng Phần mềm lập bản đồ và hình dung các ứng dụng; cửa hàng tham chiếu địa lý thông tin bản đồ một hình ảnh raster hoặc dữ liệu không gian khác đến một thực tế hệ tọa độ; cho phép dữ liệu hình dung để ánh xạ tọa độ thế giới thực.

What is a GSR file?

GIS file used by Golden Software mapping and visualization applications; stores georeferencing information that maps a raster graphic or other spatial data to a real-world coordinate system; enables visualized data to map to real-world coordinates.

Cách mở .GSR file

Để mở file .GSR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GSR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GSR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSR do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • GeoDAS Application
  • GeoDAS Application
  • JDViewer
  • Custom resources editor for the 3D Game Studio

Chuyển đổi file .GSR

File .GSR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *