GSR File

GSR là GIS Files - Golden Software Reference File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Golden Software.

.GSR File Extension

   
File name GSR File
File Type Golden Software Reference File
Nhà phát triển Golden Software
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .GSR là file gì?

GSR là GIS Files - Golden Software Reference File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Golden Software.

tập tin GIS được sử dụng bởi Vàng Phần mềm lập bản đồ và hình dung các ứng dụng; cửa hàng tham chiếu địa lý thông tin bản đồ một hình ảnh raster hoặc dữ liệu không gian khác đến một thực tế hệ tọa độ; cho phép dữ liệu hình dung để ánh xạ tọa độ thế giới thực.

What is a GSR file?

GIS file used by Golden Software mapping and visualization applications; stores georeferencing information that maps a raster graphic or other spatial data to a real-world coordinate system; enables visualized data to map to real-world coordinates.

Phần mềm mở file .GSR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSR do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • GeoDAS Application
  • GeoDAS Application
  • JDViewer
  • Custom resources editor for the 3D Game Studio

Chuyển đổi file .GSR

           

File .GSR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *