ACCDE File

ACCDE là Database Files - Access Execute Only Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.ACCDE File Extension

   
File name ACCDE File
File Type Access Execute Only Database
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (12 Bình chọn)

File .ACCDE là file gì?

ACCDE là Database Files - Access Execute Only Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Microsoft Access, một máy tính để bàn chương trình cơ sở dữ liệu quan hệ; tiết kiệm "khóa xuống" phiên bản của một tập tin accdb để tất cả Visual Basic for Applications (VBA) mã được lưu trong một định dạng biên soạn và không thể xem hoặc chỉnh sửa; cho phép tùy chỉnh đang sở dữ liệu được bảo vệ.

What is a ACCDE file?

Database file created by Microsoft Access, a desktop relational database program; saves a "locked-down" version of an .ACCDB file so that all Visual Basic for Applications (VBA) code is saved in a compiled format and is not viewable or editable; allows custom database code to be protected.

Phần mềm mở file .ACCDE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACCDE do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Access 2019
  • Access
  • Access
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .ACCDE

           

File .ACCDE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *