ACCDE File

? Cách mở file .ACCDE? Những phần mềm mở file .ACCDE và sửa file lỗi. Convert Binary ACCDE file sang định dạng khác.

.ACCDE File Extension

   
File name ACCDE File
File Type Access Execute Only Database
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (12 Bình chọn)

File .ACCDE là file gì?

ACCDE là Database Files - Access Execute Only Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Microsoft Access, một máy tính để bàn chương trình cơ sở dữ liệu quan hệ; tiết kiệm "khóa xuống" phiên bản của một tập tin accdb để tất cả Visual Basic for Applications (VBA) mã được lưu trong một định dạng biên soạn và không thể xem hoặc chỉnh sửa; cho phép tùy chỉnh đang sở dữ liệu được bảo vệ.

What is a ACCDE file?

Database file created by Microsoft Access, a desktop relational database program; saves a "locked-down" version of an .ACCDB file so that all Visual Basic for Applications (VBA) code is saved in a compiled format and is not viewable or editable; allows custom database code to be protected.

Cách mở .ACCDE file

Để mở file .ACCDE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACCDE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACCDE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACCDE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Access 2019
  • Access
  • Access
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .ACCDE

File .ACCDE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *