ACCDR File

? Cách mở file .ACCDR? Những phần mềm mở file .ACCDR và sửa file lỗi. Convert Binary ACCDR file sang định dạng khác.

.ACCDR File Extension

   
File name ACCDR File
File Type Access Runtime Application
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .ACCDR là file gì?

ACCDR là Database Files - Access Runtime Application, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

"Locked xuống" cơ sở dữ liệu tập tin được tạo ra bởi phần mềm cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft Access; cửa hàng một cơ sở dữ liệu accdb, trừ trường hợp được gia hạn đổi tên thành ".accdr;" cho phép các cơ sở dữ liệu sẽ được mở và chạy trong một chế độ read-only để không thay đổi được thực hiện cho các cơ sở dữ liệu.

What is a ACCDR file?

"Locked-down" database file created by the Microsoft Access relational database software; stores an .ACCDB database, except with the extension renamed to ".accdr;" allows the database to be opened and run in a read-only mode so that no changes are made to the database.

Cách mở .ACCDR file

Để mở file .ACCDR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACCDR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACCDR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACCDR do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Access 2019
  • Access
  • Access

Chuyển đổi file .ACCDR

File .ACCDR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *