GSR2 File

? Cách mở file .GSR2? Những phần mềm mở file .GSR2 và sửa file lỗi. Convert N/A GSR2 file sang định dạng khác.

.GSR2 File Extension

   
File name GSR2 File
File Type Golden Software Reference File
Nhà phát triển Golden Software
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .GSR2 là file gì?

GSR2 là GIS Files - Golden Software Reference File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Golden Software.

tập tin GIS được sử dụng bởi các chương trình lập bản đồ và hình dung Vàng Software; tiết kiệm georeferncing thông tin cho một tập dữ liệu không gian tương ứng; cho phép các dữ liệu không gian được ánh xạ tới một thế giới thực hệ tọa độ.

What is a GSR2 file?

GIS file used by Golden Software's mapping and visualization programs; saves georeferncing information for a corresponding spatial data set; enables the spatial data to be mapped to a real-world coordinate system.

Cách mở .GSR2 file

Để mở file .GSR2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GSR2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GSR2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSR2 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GSR2

File .GSR2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *