ACWW File

? Cách mở file .ACWW? Những phần mềm mở file .ACWW và sửa file lỗi. Convert N/A ACWW file sang định dạng khác.

.ACWW File Extension

   
File name ACWW File
File Type Animal Crossing Wild World Pattern File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (9 Bình chọn)

File .ACWW là file gì?

ACWW là Game Files - Animal Crossing Wild World Pattern File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Pattern tập tin được sử dụng bởi Animal Crossing Wild World (ACWW), một lối sống mô phỏng Nintendo DS trò chơi mà bao gồm bắt lỗi, câu cá, và thực hiện các nhiệm vụ khác trong một khu phố của động vật; chứa một pattern xuất hiện như cỏ, bãi biển, vườn hoa, gạch, và các yếu tố môi trường gameplay khác.

What is a ACWW file?

Pattern file used by Animal Crossing Wild World (ACWW), a lifestyle-simulation Nintendo DS game that consists of catching bugs, fishing, and performing other tasks in a neighborhood of animals; contains a pattern that appears as grass, beach, flowerbeds, bricks, and other gameplay environment elements.

Cách mở .ACWW file

Để mở file .ACWW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACWW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACWW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACWW do người dùng đóng góp.

  • PattView
  • ACWW Pattern Tool
  • ACWW Pattern Tool

Chuyển đổi file .ACWW

File .ACWW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *