ACORN File

ACORN là Raster Image Files - Acorn Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Flying Meat.

.ACORN File Extension

   
File name ACORN File
File Type Acorn Image
Nhà phát triển Flying Meat
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .ACORN là file gì?

ACORN là Raster Image Files - Acorn Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Flying Meat.

file ảnh được tạo ra bởi Acorn, một biên tập viên hình ảnh cho Mac; hỗ trợ nhiều lớp và các đối tượng vector cũng như đồ họa raster; thường được sử dụng để tăng cường hình ảnh kỹ thuật số hiện bằng văn bản và hình dạng.

What is a ACORN file?

Image file created by Acorn, an image editor for Mac; supports multiple layers and vector objects as well as raster graphics; often used for enhancing existing digital images with text and shapes.

Phần mềm mở file .ACORN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACORN do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ACORN

           

File .ACORN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *