ACRODATA File

? Cách mở file .ACRODATA? Những phần mềm mở file .ACRODATA và sửa file lỗi. Convert N/A ACRODATA file sang định dạng khác.

.ACRODATA File Extension

   
File name ACRODATA File
File Type Acrobat Data File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (12 Bình chọn)

File .ACRODATA là file gì?

ACRODATA là Settings Files - Acrobat Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin dữ liệu được tham chiếu bởi Adobe Acrobat, một chương trình cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa file .PDF; chứa các thiết lập người dùng được điển hình được lưu trữ trong thư mục bảo mật trong Acrobat tài khoản thư mục Data.

What is a ACRODATA file?

Data file referenced by Adobe Acrobat, a program that allows users to create and edit .PDF files; contains user settings is typical stored in the Security folder within the Acrobat User Data directory.

Cách mở .ACRODATA file

Để mở file .ACRODATA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACRODATA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACRODATA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACRODATA do người dùng đóng góp.

  • Adobe Acrobat DC
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • ADBOOK

Chuyển đổi file .ACRODATA

File .ACRODATA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *